Rouwverwerking bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Na het overlijden van een naaste wordt bij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking veel verwacht van de directe omgeving, zoals ouders, broers en zussen en de begeleiders. En dit in een periode die voor alle nabestaanden al zwaar en emotioneel is.

Wat is een licht verstandelijke beperking:

In de praktijk betekent het hebben van een licht verstandelijke beperking (LVB) dat de ontwikkeling van verstandelijke vermogens trager is dan bij andere personen van dezelfde leeftijd. Vaak ook loopt de sociaal-emotionele ontwikkeling trager, mede doordat de algemene ontwikkeling trager is. Vaak is er ook sprake van moeite met het verwerken van informatie; verbanden leggen, instructies begrijpen en abstract denken is lastig. Ook vinden zij het vaak lastig om grip op de wereld te krijgen. Betekenis en bedoeling van wat er gaande is, gaat vaak langs hen heen.

Wat betekent dat in de begeleiding:

Mensen met een LVB maken in het algemeen hetzelfde proces door als mensen zonder verstandelijke beperking. Wel is het zo dat zij impulsiever reageren. Als ze verdrietig zijn laten ze dit duidelijk merken en zullen zij zich niet inhouden omdat het niet zou passen in de situatie. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat volwassen mensen met een verstandelijke handicap geen kinderen zijn en ze niet als zodanig benaderd dienen te worden. Ze hebben namelijk al een stuk leven achter de rug en hebben daardoor al een ander beeld van de wereld dan kinderen.

Doordat de levensverwachting van mensen met een LVB aanzienlijk is toegenomen, overleven ze vaak hun ouders, broers en zussen en andere familieleden. De realiteit houdt voor hen dan ook in dat zij vaker te maken zullen krijgen met een overlijden in hun naaste familie- en kennissenkring.

Hoe groot is de groep mensen met een LVB:

Hoeveel mensen een verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafd zijn, weet niemand. Er zijn schattingen die uitgaan van 1 á 3% van de wereldbevolking. Voor Nederland betekent dit dat er naar schatting tussen de 180.000 en 540.000 mensen zijn met een LVB.  Dit aantal is aan het toenemen, deels als gevolg van betere overlevingskansen in de jeugd en ook door minder sterfte onder oudere volwassenen met een verstandelijke beperking. (Tuffrey-Wijne, 2014)

Handvatten voor het omgaan met mensen met een LVB:

Tips voor naasten die in het traject van overlijden tot en met de uitvaart iemand met een LVB begeleiden:

1. Geeft duidelijke en concrete informatie;

2. Vertel per stap wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten;

3. Laat ze helpen, bij alles!

4. Gevoelens mogen geuit worden (hierbij hoort mogelijk ook extreem gedrag)

5. Geef aandacht en stel gerust;

6. Maak een herinnering van de overledene.

Samenvattend:

De groep mensen die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben is groot en aan het toenemen door de gestegen levensverwachtingen. Mensen met een LVB reageren anders dan mensen zonder verstandelijke beperkingen, maar het zijn geen kinderen en dienen dan ook niet als zodanig te worden behandeld.

Cremeren; wat overblijft is as.

cremeren as uitstrooien uitvaartverzorging

Begraafplaats en Crematorium Westerveld is een van de eerste particuliere begraafplaatsen in Nederland. En het is eerste crematorium van Nederland, gebouwd in 1913. Op 1 april 1914 vond hier de eerste crematie plaats. Vanwege onvolkomenheden in de Begrafeniswet, daterend van 1869 waarin crematie niet werd toegestaan, werd cremeren vanaf dat moment gedoogd.

Vanaf 1955 werd crematie wettelijk geregeld en werd de Begrafeniswet veranderd in Wet op de Lijkbezorging. Het aantal crematies per jaar stijgt vanaf dat moment.

In 1998 is de wet aangepast in verband met verruiming van de mogelijkheden van de asbestemming. Eerder was verstrooiing slechts mogelijk op wettelijk daartoe aangewezen plaatsen, en dat wordt vanaf dit moment losgelaten. Natuurlijk gelden er nog wel andere wetten en regels die in acht moeten worden genomen.

Tevens is het mogelijk om vanaf dat moment de as te splitsen. Dit maakt het mogelijk dat verschillende naasten een deel van de as kunnen bewaren of verstrooien.

De wettelijke bewaartermijn:

De houder van het crematorium is verplicht de as in één of meer asbussen te bewaren, minimaal een maand. Daarna kan de as, naar keuze van de nabestaanden, worden uitgestrooid op het strooiveld bij het crematorium, worden opgehaald of verzonden worden naar het buitenland.

Urnen:

Als u de as van uw dierbare ophaalt van het crematorium is deze meestal verpakt in een kunststof urn of bus. U kunt ook een afspraak maken bij het crematorium om aldaar één mooie urn of meerdere (kleine) urnen te kopen.

Er zijn andere mogelijkheden:

 • Als eerste dient u te beslissen of u alle as in één urn wilt bewaren of dat u de as wilt splitsen;
 • Op internet is een enorme keuze aan urnen, zowel groot als klein. De urnen kunt u bestellen en thuis laten bezorgen;
 • U kunt een of meerder urnen voor u laten maken, volledig naar uw wens. Ook deze adressen kunt u op internet vinden;
 • U kunt zelf één of meerdere urnen maken. Over Nederland verspreid zijn verschillende bedrijven die middels workshops nabestaanden begeleiden in het maken van een urn.

Urnengraf of urnenmuur:

Afhankelijk van de begraafplaatsen en de mogelijkheden die er geboden worden voor een urnengraf of -muur, maakt u de keuze voor de urn.

Op een natuurbegraafplaats dient de urn volledig van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt te zijn.

Op andere begraafplaatsen zijn vaak urnenmuren (columbarium) aanwezig, waar u een nis kunt huren om een urn in te plaatsen. Vaak huurt u deze plek voor een aantal jaren. De maten waaraan de urn moet voldoen, verschilt per begraafplaats.

Er zijn ook begraafplaatsen waar u uw urn in een urnengraf kunt plaatsen. Deze kunt u dan, naar uw eigen inzicht, afdekken met een gedenkplaat of monument. U kunt dan vaak kiezen of u de asbus van het crematorium gebruikt, of dat u een andere urn gebruikt.

Samenvattend:

Cremeren is steeds meer in opkomst. De mogelijkheden voor het persoonlijk maken van de urn is groot. U kunt er ook voor kiezen om de urn zelf te maken.

Te kist en te keur; een diversiteit aan (doods)kisten.

speciale-doodskisten-kleur

In de wet op de lijkbezorging staat dat de overledene bedekt moet zijn tijdens het vervoer en tijdens de begrafenis of de crematie. Deze “omhulling” dient bovendien gemaakt te zijn van materiaal dat vergaat en brandbaar is.

Er is een groot aanbod in kisten, manden, opbaarplanken en zelfs kartonnen dozen.

Kisten:

Er zijn veel soorten kisten, van spaanplaat en diverse houtsoorten, tot gelakt in een RAL-kleur en beplakt met eigen foto. De verschillende kisten zij leverbaar met verschillende handvatten en ook zonder handvatten. Er is veel mogelijk om de kist zo persoonlijk mogelijk te maken.

Tevens zijn er ook “zachte” kisten te koop, deze zijn aan de buitenkant voorzien van een zachte gewatteerde tussenlaag, met een katoenen en linnen bekleding overtrokken.

Ook is het mogelijk om zelf een kist te maken. Via internet zijn er eventueel (bouw)pakketten voor een kist te bestellen.

Manden: 

Van diverse materialen worden ook uitvaartmanden gevlochten. Denk hierbij aan bamboe, aan wilgentwijg en aan Pandanus (wilde ananas). Deze manden worden handmatig gemaakt.

Opbaarplanken:

Een opbaarplank, beter bekend als draagbaar, is ontworpen als vervanging van een kist bij een uitvaart. Op een opbaarplank kan de overledene tijdens een opbaring of afscheid worden neergelegd, gewikkeld in een lijkwade.

Een lijkwade is een rechthoekige doek van ongeveer 2 x 3 meter. Vaak zijn deze doeken gemaakt van katoen, linnen, zijde of wol. U kunt ook uw eigen sprei of deken gebruiken, als deze van afbreekbaar materiaal is gemaakt.

Kartonnen dozen:

De meeste eenvoudige (en daardoor ook de goedkoopste) uitvaartkist is gemaakt van golfkarton. Dit is een bijzondere en vaak ook bewuste keuze.

Wie bepaalt de keuze?

Natuurlijk bepalen de naasten de keuze, naar de wens en de gedachte van de overledene. Er zijn wel een aantal punten om rekening mee te houden.

Begraven op een natuurbegraafplaats kan alleen als de grafkisten gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Dus alle massief houten, ongelakte uitvaartkisten en -manden zijn geschikt voor een natuurbegraafplaats. Ook de in de (golf)kartonnen kist kan men op een natuurbegraafplaats worden begraven. Alle niet-natuurlijke materialen (bijvoorbeeld roestvrijstallen handvatten) moeten voor de uiteindelijke teraardebestelling worden verwijderd.

Niet alle kisten zijn leverbaar in extra lange of extra brede variant. Ditzelfde geldt ook voor de manden.

Hoewel de kartonnen grafkist is goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van Crematoria en de Yarden Crematoria, zijn er crematoria die geen overledenen willen cremeren in deze kist.

Tenslotte:

Er is heel veel mogelijk, er zijn kisten in soorten en maten. Zoals hierboven beschreven kunt u ook zelf uw kist maken; let u daarbij wel op de juiste maten.

Uw uitvaartbegeleider kan u ondersteunen in uw zoektocht naar de, voor u, meest geschikte kist, mand of opbaarplank. En is op de hoogte van de mogelijkheden van begraven of cremeren in uw omgeving.

Rouwen in kleine kring…. of liever niet?

kleine uitvaart besloten kring corona

Zoals te lezen is in het NH-Dagblad van 22 augustus, vinden op dit moment veel begrafenissen en crematies in kleine kring plaats. Ook nu de Corona maatregelen verruimd zijn, blijkt rouw in kleine kring een blijvertje.

Uitvaarten toen:

Het vak van uitvaartverzorger bestaat nog niet zo lang. Het vak is ontstaan na de tijd dat een uitvaart een vanzelfsprekend onderdeel was van de burenplicht. In goede tijden, zoals bij geboorten, en in slechte tijden, zoals bij overlijdens, stond men voor elkaar klaar.

Het overlijden in een gezin of familie was duidelijk voor iedereen, vanwege een aantal gebruiken, afhankelijk van het dorp waar je woonde. Zo was het bijvoorbeeld in Drenthe gebruikelijk om van het huis van een overledene van een van de ramen één luik op straat tegen de muur aan te zetten en alle andere luiken te sluiten. En het hele dorp ondersteunde de naasten met raad en daad. Eén van de buren regelde de uitvaart, er werd door andere buren gezorgd voor het afleggen van de overledene (=laatste verzorging) en er werd door de buren gezamenlijk met de naaste familie gewaakt. De timmerman liet zijn werk vallen en maakte de doodskist. Er waren buren die kookte voor de naasten en voor na de uitvaart. De dorpsomroeper zegde het overlijden aan, zodat voor iedereen duidelijk was dat er iemand was overleden.

Uitvaarten nu:

Het overlijden van een familie- of gezinslid vindt nu thuis, in een verzorgingshuis- of ziekenhuis plaats. Niet altijd zijn veel anderen dan de directbetrokkenen op de hoogte van ziekten of overlijden.

De familie stuurt rouwkaarten of -brieven naar bekenden, zodat deze op de hoogte zijn. De uitvaartbegeleider organiseert en begeleidt de verzorging van de overledene, de opbaring en de eventuele condoleance. Samen met de directe familie wordt de uitvaartplechtigheid voorbereid. De uitvaart wordt vaak in de aula van een crematorium of in een kerk gehouden. Daarna is er, meestal in een andere ruimte, gelegenheid om te condoleren en iets te drinken. Een intieme plechtigheid wordt als meest prettig ervaren. Veel niet directbetrokkenen worden via de krant op de hoogte gesteld.

Wat is de functie een uitvaart:

Een uitvaart laat zien hoe betrokken u bent bij deze overledene en de familie. De aanwezigheid van familie en vrienden en andere bekenden zorgt ervoor dat men zich niet alleen voelt in dit verdriet en gemis.

Er groeit verbondenheid tussen mensen die elkaar hier treffen, de aanwezigen kende de overledene en laten zien wat het betekent om zonder de overledene door te moeten gaan met hun leven.  De aanwezigheid bij de uitvaart is de eerste stap om later contacten te kunnen onderhouden; het vergemakkelijkt de latere contacten.

Het belang van een uitvaart voor het rouwproces:

Om een start te maken met het rouwproces is het van belang om aanwezig te kunnen zijn bij een uitvaart:

 1. Tijdens de uitvaart kan men uiting geven aan rouw, kunnen de gedachten en gevoelens rondom het overlijden worden gedeeld en kan afscheid worden genomen van de overledene.
 2. Men kan sociale steun geven en ontvangen, omdat vrienden en familieleden tijdens de uitvaart samen komen.
 3. Het geeft de nabestaanden, ook de niet directe naasten, het gevoel geven iets te kunnen doen. Vooral in de acute fase van rouw kan dit een gevoel van controle geven.
 4. De uitvaart draagt bij aan de verwerking van het verlies. De realiteit van het verlies is zichtbaar.

Ten tijde van het schrijven van dit nieuwsitem, hebben we te maken met de corona-maatregelen waarbij het niet mogelijk is om met veel mensen aanwezig te zijn bij uitvaarten. De corona-maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de bovenstaande vier functies worden verstoord, omdat uitvaarten plaatsvinden in kleine kring, korter duren en soms zelfs worden uitgesteld.

Resomeren; iets voor u?

resomeren uitvaart crematie

Op dit moment zijn er, volgens de Wet op de Lijkbezorging van 7 maart 1991, drie manieren waarop de lijkbezorging kan geschieden. Er kan worden begraven, gecremeerd, of ter beschikking worden gesteld van de wetenschap. Resomeren mag in Nederland dus (nog) niet. In de Verenigde Staten wordt resomeren al toegepast voor de vernietiging van geïnfecteerde dieren, voor het verwerken van dierlijk afval en anatomische resten. Inmiddels is er bij de Tweede Kamer een voorstel gedaan om de Wet op de Lijkbezorging aan te passen, zodat resomeren wel mogelijk wordt.

Wat is Resomeren:

Bij resomeren wordt het lichaam opgelost in een machine die is gevuld met heet water en een kaliumhydroxide. Het is vergelijkbaar met cremeren, alleen wordt hierbij gebruik gemaakt van water in plaats van vuur. Het proces duurt ongeveer drie uur en er blijft een wit poeder over.

Hoe het werkt:

Als er bij de Uitvaart wordt gekozen voor resomeren, ziet de plechtigheid er gelijk uit als bij een begrafenis of een crematie. Het gebruik van een houten kist bij resomeren is niet mogelijk, dus het lichaam moet na de plechtigheid uit de kist worden gehaald. Vervolgens wordt het lichaam in een wollen omhulsel gewikkeld en in een ander type installatie geplaatst, in een resomeer installatie in plaats van een crematieoven. Door de chemische werking blijft van een stoffelijk overschot tot 3% van zijn oorspronkelijke gewicht over; een hoopje calciumfosfaat (as) en vloeistof. De as kan ook weer in een urn mee naar huis worden genomen, na afloop van de wettelijke bewaartermijn van 1 maand.

Voordeel van resomeren:

Uit TNO-onderzoek van 2011 blijkt dat resomeren meer milieuvriendelijk is dan cremeren en begraven. Volgens ditzelfde onderzoek is de totale-milieu impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren.

Het afvalwater kan via de normale waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt en de as gaat, net als bij cremeren, in een urn.

Een bijkomend voordeel is dat ook bijvoorbeeld gouden tandvullingen of protheses van titanium kunnen worden geïsoleerd kunnen worden. Dit zijn namelijk niet-oplosbare bestanddelen en blijven over na het resomeren.

Ook de kist kan worden hergebruikt, aangezien die niet meegaat in de machine.

Hoe denken wij erover:

Uit een onderzoek van Panel Wizard blijkt dat 19% van de Nederlanders resomeren overweegt als een alternatieve uitvaartverzorgingsmethode. Eerst moet wel duidelijk worden gemaakt wat het exact is, want weinig mensen kennen de term. Voorwaarde is wel dat het niet meer mag kosten dan een klassieke uitvaart (zegt 50% van de ondervraagden).

Kritieken van verschillende partijen:

 Waterverwerkingsbedrijven plaatsen vraagtekens bij de verwerkingscapaciteit van de installaties in verband met de vloeibare menselijk resten in het rioolwater. Ook gevoelsmatig, omdat menselijk contact niet valt uit te sluiten, is kritiek.

Ook worden de milieubesparende voordelen in twijfel getrokken. Kaliumhydroxide is een stof die voor het resomeren op grote schaal moet worden aangemaakt. Het opwekken van deze stof kost heel veel energie.

Tevens kan kaliumhydroxide schade toebrengen aan waterleven.

Aanvullend onderzoek zal nodig zijn, aangezien er nog veel kritische punten zijn.

Wat is een codicil?

wat is een codicil

Een codicil is een document waarin u een beperkt aantal zaken voor ná het overlijden zelf kunt regelen, zonder tussenkomst van een notaris. U kunt het codicil ook makkelijk wijzigen door een nieuw codicil te schrijven en het oude te vernietigen. Dit is het grote verschil met een testament; deze laatste dient altijd door een notaris worden gemaakt.

Het codicil moet aan drie eisen voldoen:

 • Het document moet volledig eigenhandig geschreven zijn. Het is niet geldig als het is getypt of door iemand anders is geschreven.
 • Het moet zijn voorzien van de datum waarop het document is geschreven.
 • Het moet door uzelf zijn ondertekend.

Wat kunt u in het codicil vastleggen:

In het codicil kunt u omschrijven welke sieraden, kleding of inboedelzaken u na uw dood aan wie wilt geven. Deze zaken moeten duidelijk omschreven worden. Het is niet voldoende om aan te geven “alle sierraden”, een duidelijke omschrijving van het object is belangrijk, dus “de gouden ring met rode steen”.

Ook kunt u in het codicil uw wensen vastleggen omtrent uw begrafenis of crematie.

Wat kan níét worden vastgelegd in het codicil:

Met een codicil kunt u geen huis, geld of effecten aan iemand toebedelen. Dit kunt u alleen middels een testament regelen. Ook het aanwijzen van een executeur-testamentair kunt u alleen in een testament regelen.

Waar bewaart u uw codicil:

U kunt uw codicil bewaren waar u maar wilt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het na uw overlijden wordt gevonden. Bewaar het daarom bij uw belangrijke papieren of u kunt het laten opbergen op het notariskantoor bij uw laatste testament. Ook is het verstandig om een naaste op de hoogte te brengen van het bestaan van uw codicil.

Als het codicil te laat wordt gevonden of het raakt kwijt, dan is men misschien niet op de hoogte van uw wensen. Ook kan iemand die het codicil vindt het vernietigen en op deze manier uw wensen omzeilen. Als er geen codicil voorhanden is, bepaalt de wet hoe de nalatenschap wordt verdeeld.

Maar een codicil kan heel nuttig zijn om inboedel, kleding en sieraden te verdelen en om de wensen voor crematie of begrafenis duidelijk kenbaar te maken. Als u deze wensen ooit weer wilt wijzigen, schrijft u gewoon een nieuw codicil en vernietigt het oude. En dat is weer handig, dan hoeft u niet meteen uw hele testament te veranderen.

De symboliek van bloemen bij een uitvaart

memoriam uitvaartbegeleiding zaanstreek

Soms vertellen bloemen wat je zelf niet goed onder woorden kunt brengen. Zeker rondom een moment van overlijden, opbaren en de uitvaart. Welke bloemen kies je, wat zijn de regels.

Er zijn geen strenge regels voor bloemen:

Het gaat bij het geven van bloemen vooral om het gevoel dat je daarbij hebt. Misschien geven ze betekenis aan een herinnering die je hebt, is het wellicht de lievelingskleur of is het juist de lievelingsbloem van de overledene.

De symbolische betekenis van bloemen is aan veranderingen onderhevig. Toch willen we met bloemen ons gevoel duiden. Eigenlijk zeg je dat de bloemen een boodschap overbrengen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste boodschap wordt overgebracht? Welke bloem geef je en welke kleur bloem kies je?

De kleur van bloemen en hun betekenis:

Witte bloemen staan voor puur-, rein-, fris-, zuiver-, helderheid en eenvoud. En tevens voor stilte, licht, kalmte, onschuld, natuurlijke liefde, volmaaktheid en vroomheid.

Gele bloemen symboliseren energie, activiteit, groei en kracht. Het past bij een persoon die straalt van vreugde en vrolijkheid. Geel staat ook voor warmte, zon, lente of een nieuw begin.

Oranje bloemen staan voor vrolijkheid, warmte en gezelligheid en optimisme, plezier, kracht, vitaliteit en energie. En tevens voor aandacht, beweging, sportiviteit en feestelijkheid.

Rode bloemen passen bij een actieve, daadkrachtige persoon die van decadentie, stijl en luxe houdt. Deze bloemen horen bij een hartstochtelijke, levenskrachtige en liefdevolle persoonlijkheid.

Een dame die voor roze bloemen kiest, is romantisch, teder, zacht en teer. De kleur past ook bij blijdschap, geboorte en onschuld.

Paarse bloemen stralen waardigheid, voorbereiding en ernst en rouw uit.

De kleur purper staat voor macht, waardigheid en een hogere macht.

Blauw is de Maria-kleur en staat voor onschuld, ruimte en eeuwigheid.

Groen is de verbinding tussen alle kleuren. Het staat voor jong leven en vruchtbaarheid en voor vrede, welvaart en hoop.

Een rouwlint of juist niet:

Vaak worden aan rouwboeketten of rouwstukken linten gemaakt, meestal twee. Het ene lint wordt gebruikt voor de afscheidsboodschap aan de overledene en op het andere lint komen de namen te staan van wie het bloemstuk afkomstig is. Vaak worden deze linten gedrukt door de bloemenleverancier.

Steeds meer zien we echter dat er handgeschreven linten of kaarten aan de rouwstukken worden toegevoegd. Maar ook een geschreven tekst op hout, handgeschept papier of op een schelp of een ander voorwerp die bij de overledene hoort, behoort tot de mogelijkheden. Dit maakt het bloemstuk nog persoonlijker.

Overlijden dierbare zorgt vaak voor problemen op werk

memoriam uitvaartbegeleider zaandam

De rouwende werknemers ervaren de huidige regelingen voor rouwverlof vaak als onvoldoende. De CNV pleit voor een flexibel opneembaar rouwverlof van twee weken, waarbij geen vakantiedagen hoeven te worden ingeleverd.

Uit het onderzoek van Maurice de Hond onder een groep van 1100 werknemers blijkt dat één op de tien werkende die een dierbare heeft verloren, een burn-out krijgt door de combinatie van werk en rouw. Ruim 20 procent krijt te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Tevens kan een kwart langere tijd niet goed functioneren.

Miljoenen mensen krijgen met overlijden van een naaste te maken. En dit heeft een grote invloed op de werkvloer. Er is nog te weinig voor hen geregeld. Werkgevers wordt gevraagd hun rouwende collega’s te ondersteunen om langdurig uitval te voorkomen. Werknemers die zich gesteund voelen, melden zich minder ziek.

Op dit moment geeft een op de vijf werknemers aan weinig tot geen steun te ontvangen van de werkgever. Bijvoorbeeld doordat een werkgever langere tijd niets van zich liet horen.  Een veel gehoorde klacht is ook dat er gevraagd wordt “wanneer kom je terug” in plaats van “hoe gaat het met je”.

Op rouw zit geen aan- en uitknop. De werknemer neemt dit verlies mee naar zijn werk. Hij draagt dit als het ware de hele dag in zijn rugzak mee. Het is belangrijk dat er een veilige werkvloer is, waar begrip en kennis over rouw aanwezig is.

Een oplossing zou kunnen zijn dat er aandacht zou moeten zijn voor rouw en een flexibel opneembaar rouwverlof. Ook de lengte van het verlof zou beter kunnen, afhankelijk van de relatie met de overledene.

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Natuurbegraven, de naam zegt het al, dat het graf opgaat in de natuur. Het graf wordt niet na een aantal jaren geruimd, maar er is sprake van eeuwigdurende grafrust. Steeds meer mensen kiezen voor deze manier van begraven, omdat respect voor natuur en milieu samengaat met respect voor de overledene. Tevens zien mensen dit als een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

De redenen waarom mensen kiezen voor natuurbegraven:

Mensen zien natuurbegraven als een mooie en duurzame manier van begraven. De natuur ontfermt zich over de graven en zodat na verloop van tijd de graven één worden met de natuur. De opbrengsten van begraafplaats Geestmerloo komen ten goede aan natuur en bosbeheer. Hierdoor wordt de toekomst van het bos veiliggesteld.

Omdat er sprake is van eeuwigdurende grafrust, reserveert u dus een plek voor onbepaalde tijd. Uw naasten behouden een bijzondere plek om naar terug te keren. Dit past in de gedachte om de natuur zo min mogelijk te verstoren. U kunt van tevoren al een graf reserveren, zodat uw naasten dit op een moeilijk moment in de toekomst dit niet meer hoeven te doen.

Voor het uitvoeren de (uitvaart)plechtigheid heeft u veel vrijheid, mits het respect van de overledene en de natuur voorop staan. Op een goede manier afscheid nemen is belangrijk voor het begin van het rouwproces. Dat kan op veel manieren, ook op de manier die bij u en de overledene past. Dit kan zowel op de begraafplaats alsook op een andere locatie.

Het graf hoeft niet onderhouden te worden. Het is juist de bedoeling dat de natuur haar eigen gang gaat. Bovendien creëert de natuur zo een bijzondere gedenkplek in een mooie en natuurlijke omgeving. Veel mensen vinden ook troost in de natuur.

De kosten voor een plek op de natuurbegraafplaats is vaak lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt omdat er geen onderhoudskosten zijn voor de begraafplaats, maar ook omdat er geen grafmonument mogen worden geplaatst. Bij Geestmerloo wordt als grafmarkering een boomschijf neergelegd. 

Een laatste rustplaats kiezen:

Een wandeling over de begraafplaats is de beste manier om voor uzelf of u naaste een plek te kiezen. U bepaalt welke plek voor u goed voelt. U kunt de plek altijd terugvinden; de gegevens worden nauwkeurig opgemeten en u krijgt de exacte gegevens mee. 

Op Geestmerloo is het mogelijk om twee plekken naast elkaar te reserveren. De reden kan zijn dat u als partners naast elkaar wil komen te liggen. Ook is het mogelijk om een familiegraf voor vier of meer personen te reserveren. Herbegraven op Geestmerloo behoort ook tot de mogelijkheden.

Kleding en kisten of baarplank met lijkwade:

De kist, de urn of de baarplank en de lijkwade waarvoor wordt gekozen moet volledig van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt zijn, zoals van hout, karton, bamboe of linnen. Ook de kleding dient uit natuurlijk materiaal te bestaan.

Uw uitvaartbegeleider kan u alle benodigde informatie verstrekken over mogelijkheden, materialen en werkwijzen die passen bij begraven op een natuurbegraafplaats.

www.natuurbegraafplaats-geestmerloo.nl.

Covid-19 maatregelen

memoriam-uitvaartbegeleiding-corona-covid-19-1

Voor het verzorgen van uitvaarten hanteren wij de richtlijnen van het RIVM, GGD, BCNU-branchevereniging en landelijke vereniging van crematoria en begraafplaatsen (LVC en LOB). Wij zijn verplicht deze richtlijnen tot volgen.

Samen met u onderzoeken wij wat er wél mogelijk is en wat goed bij u en de overledene past. In de diverse dagbladen kunt u al voorbeelden vinden om toch zo veel mogelijk mensen bij het laatste afscheid te kunnen laten zijn. Zoals op een sportveld waar de aanwezigen goed afstand van elkaar kunnen houden. Of buiten, bij het vormen van een erehaag, wederom op gepaste afstand. Maar u kunt ook denken aan een grote kerk of zelfs een theater biedt mogelijkheden.

Thuis opbaren is gelukkig nog steeds mogelijk. Na het overlijden is namelijk zo goed als niet meer besmettelijk. We kunnen samen onderzoeken op welke manier afscheid kan worden genomen, gewoon bij u thuis. Daarvoor moeten we kijken naar de mogelijkheden bij u rondom de woning of een andere geschikte locatie en slimme oplossingen bedenken voor het bezoek of de uitvaartplechtigheid. Zeker in de mooie zomermaanden zijn er veel oplossingen in de buitenlucht te bedenken.

Ook het maken van foto’s of een film, het verzorgen van een livestream verbinding, kan ervoor zorgen dat belangstellenden betrokken worden bij dit afscheid. Bij een eventuele herdenkingsdienst kunnen deze beelden weer gebruikt worden.

Samen met u onderzoeken wij wat er wél mogelijk is en wat goed bij u en de overledene past. En samen zorgen wij ervoor dat u op een mooie, eervolle en persoonlijk wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare.