Rouwstoet; voorrangsregels

Verkeersregels worden voortdurend aangepast aan vernieuwde inzichten en wensen. Heeft u bijvoorbeeld15 jaar geleden uw rijbewijs gehaald, dan is inmiddels 40% van de wetten en regels van de wegenverkeerswet gewijzigd.

Inmiddels heb ik persoonlijk ervaren dat niet iedereen op de hoogte is van de regels omtrent een rouwstoet. Veel mensen gaan ervan uit dat een rouwstoet altijd voorrang heeft op alle overige weggebruikers; dit is echter niet (meer) het geval. Elke jaar veranderen er regels. De laatste wijzigingen over de voorrangsregels voor een rouwstoet dateren van 1 juli 2010.

Verbod op het doorsnijden van een rouwstoet:

Uit respect voor overledenen en de nabestaanden, geldt dat vanaf 1 juli 2010 een rouwstoet niet meer doorsneden mag worden door ander verkeer. Deze nieuwe verkeersregel geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen, dus kruisingen zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden.
Deze regeling houdt in dat alle weggebruikers (auto’s, vrachtverkeer, bussen, fietsers, bromfietsers, etc.) op een gelijkwaardige kruising voorrang moeten verlenen aan de volgauto’s van een rouwstoet, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt en ongeacht of de rouwstoet rechtdoor gaat of afslaat (zie afbeelding hieronder).

Het eerst voertuig, dit is meestal de rouwwagen, van de rouwstoet valt NIET onder de regeling en moet zich aan de normaal geldende voorrangsregels houden.

Deze regels gelden niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten. Daar gelden voor de rouwstoet de normale voorrangsregels.

Overige regels voor voorrang voor een rouwstoet:

Iemand die een zebrapad wil oversteken, zowel een voetganger als een bestuurder van een gehandicapten voertuig, moet een naderende rouwstoet (helemaal) voor laten gaan.

Ook een bus die van een bushalte wil wegrijden, moet een rouwstoet die van achteren nadert, voor laten gaan. Dit geldt zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom.

En de regels voor de rouwstoet:

Deze regels zijn alleen geldig voor de voertuigen van de rouwstoet die zijn voorzien van officiële rouwvlaggen (zie afbeelding hieronder). Deze vlaggen worden u (te leen) aangeboden door de uitvaartondernemer die de uitvaart voor u verzorgt.

De vlaggen dienen te worden bevestigd aan de linker- en rechterzijde van alle voertuigen; ze mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden.Daarna gaan de vlaggen van de volgauto’s af en de vlaggen van de rouwwagen worden afgedekt, meestal met een geheel zwarte vlag.Vanaf dat moment is er geen sprake meer van een rouwstoet en gelden de normale verkeersregels.

In de praktijk:

 Helaas, in alle eerlijkheid, moet ik u vertellen dat niet iedereen het respect of geduld kan opbrengen om de rouwstoet voor te laten gaan. En als u zelf een zwaar verlies heeft te verwerken, kan het zijn dat uw aandacht niet volledig bij de verkeersregels is. Misschien is het voor u dan een idee om geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van volgwagens bij het wegbrengen van uw naaste naar de laatste rustplaats.

Als uitvaartbegeleider ben ik op de hoogte van de mogelijkheden voor rouwvervoer, inclusief de volgwagens. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen over de mogelijkheden voor de uitvaart, ook als u geen gebruik wilt maken van volgauto’s.

De verborgen kosten van een uitvaart

Als ik met mensen in gesprek ga over mijn beroep als uitvaartbegeleider, geeft men vaak aan dat een uitvaart duur is. En dat het voor hen onduidelijk is wat de kosten zijn. Mensen die recent een naasten hebben begraven of hebben laten cremeren geven dan aan dat zij voor veel onverwachte kosten zijn komen te staan.  Dat is jammer. Bij veel uitvaartondernemers, waaronder ikzelf, (www.memoriamuitvaartbegeleiding.nl) kunt u een voorgesprek aanvragen, zodat u op de hoogte bent van de kosten voor een uitvaart die volledig naar uw wensen wordt uitgevoerd.

Bekende en onbekende kosten samenhangend met de uitvaart:

Veel van de kosten voor een uitvaart, een begrafenis of een crematie, zijn op internet te vinden.

Op de sites van begraafplaatsen staan de kosten voor het huren van een graf, het onderhoud en het eventueel opnieuw openen van het graf (voor een bijzetting).

Ook kunt u de prijzen vinden voor het gebruik van de aula en het eventuele gebruik van de koffiekamer. Deze prijzen zijn dan inclusief de feitelijke crematie.

De meeste mensen zijn wel op de hoogte dat de overledene omhuld dient te zijn; meestal wordt de overledene in een kist begraven of gecremeerd.

Verborgen kosten zijn feitelijk onverwachte (door nabestaanden niet verwachte) kosten:

Hieronder geef ik weer welke kosten worden berekend vanaf het moment dat u een uitvaartondernemer belt tot en met het nagesprek; in chronologische volgorde. Hierbij staan veel posten waar u waarschijnlijk niet bij stilstaat!

Er zijn geen vaste tarieven, mede doordat zowel regionaal als per uitvaartondernemer verschillende bedragen worden gehanteerd. Onderstaand is dus een lijst met kosten die kunnen worden berekend, zonder de prijzen:

 • De kosten voor de begeleiding vanaf het moment van melden tot en met het nagesprek;
 • Het ophalen van de overledene en overbrengen naar de plaats van de opbaring;
 • Het verzorgen, aankleden en plaatsen van de overledene in kist of op bed;
 • Kist of baarplank met omhulling;
 • Huur materiaal voor opbaren thuis met dagelijkse controle door uitvaartondernemer;
 • Huur van koelruimte, opbaarruimte, 24-uurs kamer of afscheidskamer;
 • Bezoek brengen aan overledene in opbaarruimte;
 • Rouw drukwerk en -advertentie;
 • Akte van overlijden;
 • Huren van locatie voor condoleance met eventuele consumpties;
 • Condoleanceboek of -register (via internet);
 • Op de dag van de uitvaart; rouwwagen en eventueel volgwagens;
 • Huur van de uitvaartlocatie met eventueel consumpties;

Na de uitvaart kunt u voor kosten komen te staan, als u bedankkaartjes wilt laten bedrukken of een bedankadvertentie wilt plaatsen. Dit kan de uitvaartondernemer voor u regelen, maar dit zijn kosten die voor uw rekening komen.

Daarnaast zullen ook andere partijen dan de uitvaartonderneming u mogelijk kosten in rekening brengen, denkt u daarbij aan het Mortuarium (als uw naaste in een ziekenhuis is overleden), de steenhouwer (als u een gedenkplaat voor op het graf wilt laten maken) en het crematorium (als u besluit om een urn via hen aan te schaffen).

Samenvattend:

Een uitvaartonderneming regelt veel voor u; dat is fijn in een periode dat u in uw hoofd met andere dingen bezig bent. De kosten daarbij kunnen behoorlijk oplopen, omdat er veel geregeld moet worden waar u van tevoren niet over heeft nagedacht.

Met bovenstaande opsomming hoop ik u overzicht te geven welke kosten u kunt verwachten. Om zeker te zijn dat u voldoende bent verzekerd of voldoende opzij hebt gezet voor de uitvaart, is het verstandig om met een uitvaartondernemer in gesprek te gaan. Dit voorgesprek is vaak kosteloos en geeft u een goede indicatie over de te verwachten rekening.

Ook bij mij kunt u via de mail of telefonisch een afspraak maken voor dit voorgesprek; daaraan zij voor u geen kosten verbonden. Tevens kunt u bij mij een Wensenboekje aanvragen. Hierin kunt u uw wensen voor uw eigen uitvaart vastleggen, zodat uw uitvaart wordt vormgegeven zoals u dat voor ogen heeft.

Week van euthanasie (13 tot en met 19 februari 2021)

Week-van-euthanasie

Nederland kent sinds 2002 een euthanasie wet. Deze wet bepaalt dat euthanasie onder voorwaarden is toegestaan. Wat zijn de (on) mogelijkheden binnen deze wet?  De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) organiseert elk jaar de “Week van de Euthanasie”. In deze week is extra aandacht voor een zelfgekozen levenseinde gericht op mensen met dementie.

Euthanasie bij dementie:

Levenseinde is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk om er samen over te praten. Zo is het belangrijk om te weten of iemand hier mogelijk gebruik van wil maken. Door erover te praten en na te denken, kun je op tijd je wensen tijdig vast laten leggen.

Wensen vastleggen:

Bespreek de wensen rondom medische (be) handenlingen en voorkeuren op het moment dat het nog kan. Dan is voor iedereen duidelijk wat de wensen zijn op het moment dat de naaste het zelf niet meer kan aangeven. Dit kan een geruststellend gevoel zijn. Ook kunnen deze wensen worden vastgelegd in een wilsverklaring of een levenstestament. Tevens kunnen hierin de wensen omtrent (wel/niet) reanimeren worden opgenomen. Misschien zijn er ook momenten en situaties denkbaar dat de naaste niet verder behandeld wil worden.

Want naarmate je naaste zieker wordt, raakt ze de grip op de werkelijkheid steeds meer kwijt. Het wordt steeds moeilijker om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien. Op een gegeven moment zal het zelfs zo zijn dat er niet meer aangegeven zal kunnen worden of ze bepaalde behandelingen wel of niet wil ondergaan. En voor ondergaan van een behandeling is toestemming van de patiënt een vereiste!

Het is verstandig om te voorkomen dat andere keuzes maken waar de patiënt zelf niet achter staat. Dat kan door de voorkeuren en wensen vast te leggen nu ze nog wilsbekwaam is.

Vastleggen, op welke manier?

Er zijn geen vastomlijnde regels voor hoe de wensen te verwoorden. De wilsverklaring moet dusdanig zijn geschreven dat er bij de arts geen twijfel bestaat over de wensen van de naaste. Het moet voor de arts dus duidelijk zijn wat bijvoorbeeld “ondraaglijk lijden” inhoudt. Wees daarbij zo concreet mogelijk in eigen bewoording.

Samenvattend:

 Als iemand aan dementie lijdt, is het zaak om in een vroeg stadium een wilsverklaring of een levenstestament te maken. Iemand die in een vergevorderd stadium is, wordt vaak door artsen als “wilsonbekwaam” benoemd en kunnen dan ook geen beslissingen meer nemen omtrent behandelingen en eventuele wens tot euthanasie.

 Meer informatie over euthanasie en wilsverklaringen:

 Op diverse internetsites kunt u informatie vinden over het opstellen van een wilsverklaring en euthanasie:

 

Aangepaste RIVM maatregelen, ingegaan 19 januari 2021

Het Kabinet heeft voor de periode van 19 januari tot en met 9 februari de Corona Maatregelen aangescherpt. De maatregel is noodzakelijk om een 3e golf van het coronavirus te voorkomen. Dit heeft invloed op het leven van iedereen in Nederland. En dus ook voor de uitvaarten.

Waar tot 19 januari 100 mensen bij een uitvaart aanwezig mochten zijn, geldt nu een maximum van 50 personen.


Wat zijn de regels voor de uitvaartbranche:
 

 • De uitvaart:
  Met ingang van 25 januari is de maximale groepsgrootte 50 personen; daarnaast houden bezoekers altijd 1,5 meter afstand. Tevens hebben bezoekers een vaste zitplaats. Tevens is er nog (zeer beperkt) op aangewezen locaties mogelijkheden voor catering.
 • Condoleance:
  Ook na een condoleance mogen belangstellenden na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering van de avondklok.
 • Bezoek aan een 24-uurs rouwkamer:
  Wie in de avond een bezoek wil brengen aan een 24-uurs rouwkamer moet ook rekening houden met de avondklok. Dit bezoek valt niet onder de uitzonderingen. Dus ook voor het bezoek van de 24-uurs rouwkamer geldt de avondklok.


Wat betekent dat in de praktijk:

 Voor u als naasten betekent dit dat u alleen naar een uitvaart mag gaan tijdens de avondklok. Dit uiteraard als de groepsgrootte dat toestaat. Ook de reistijd die u daarvoor nodig heeft (mocht dit vallen binnen de tijden van de avondklok) zijn een geldige reden om buiten te zijn.

U dient er wel voor zorgen dat u de Eigen Verklaring Avondklok ingevuld bij u heeft. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid. U kunt gecontroleerd worden en dan dient u dit formulier te kunnen overleggen.


Zoeken naar mogelijkheden:

Ik zal, als uw uitvaartbegeleider, samen met u op zoek naar mogelijkheden voor een uitvaart die bij u past en bij de overledene past. Ik geef hieronder een voorbeeld, zoals de uitvaart heeft plaatsgevonden in december.

Mevrouw is halverwege december overleden in een Verzorgingshuis. Mevrouw leed aan Dementie.

De familie wilde een uitvaart, niet in een rouw- of uitvaartcentrum vanwege mogelijke besmettingen, en vóór de kerstdagen. Daarbij speelde ook een rol dat vooral oudere bekenden van mevrouw niet naar een aula zouden komen juist vanwege de mogelijkheid om besmet te raken.

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een plechtigheid op de begraafplaats (uiteraard in overleg met de beheerder). De familie heeft veel zelf gedaan; zij hebben zelf de kaarten gemaakt en de bloemen geregeld.

Op de dag van de uitvaart is mevrouw naar de begraafplaats gereden. Vanaf dat punt heeft de familie zelf alles gedaan; uit de auto op de baar gezet, de baar gereden en de kist op het graf gezet.

De plechtigheid was stemmig en sfeervol. Zoon en twee kleinkinderen hebben het leven, en hun deel van het leven samen met mevrouw, op een warme manier beschreven. Dochter heeft de muziek verzorgd en kleinzoon heeft gezorgd voor afspeelmogelijkheden.

Afsluitend aan deze plechtigheid hebben zij zelf de kist laten zaken.

In het nagesprek heeft dochter aangegeven dat deze vorm van afscheid nemen van haar moeder ook paste bij het leven van haar moeder.


Samenvattend:

Als uitvaartbegeleider ben ik op de hoogte van de regels die, inmiddels weer aangescherpt, gelden voor de uitvaarten. Samen met u ga ik op zoek naar mogelijkheden om de uitvaart vorm te geven die past bij uw wensen en die past bij het leven van de overledenen. Daarbij onderzoek ik ook de mogelijkheden die niet standaard zijn om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen.

Werken aan dierbare herinneringen

uitvaartbegeleiding zaandam uitvaartverzorging

Wormer – “Geen verdriet is hetzelfde. En natuurlijk moet ik ook weleens slikken en raakt een afscheid mij ook wel eens persoonlijk. Maar mijn doel is een uitvaart te verzorgen die past bij het leven van de overledene. De persoon te laten herinneren vóórdat iemand ziek werd. Daarbij zetten we samen met de naasten een afscheid neer die past bij het leven van de overledene”, vertelt Andrea de Groot. Eigenaresse van Memoriam Uitvaartbegeleiding, De Molenven 1.

Andrea de Groot gooide het roer om en werd uitvaartverzorgster

Het overlijden van haar twee zussen betekende voor de 58-jaar jonge inwoonster uit Wormer de omslag in haar werkende leven. Na een carrière in de financiële dienstverlening en het onderwijs, besloot ze zich onlangs als zelfstandige uitvaartverzorgster te vestigen.

Opleiding

Haar eerste schreden in dit bijzondere vak werden in 2017 gedaan als gastdame bij uitvaarten. In 2019 sloot Andrea de Groot de opleiding tot uitvaartverzorgster af. Inmiddels ook met het certificaat Piëteitsvolle Overledene Verzorging op zak.

Onvoorwaardelijke steun

“Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe het voelt als je afscheid moet nemen van iemand die je lief is waarbij er dingen niet gaan zoals je wenst. Want er is veel voor verbetering vatbaar in de begeleiding”, zegt Andrea. De uitvaartverzorgster als onvoorwaardelijke steun en toeverlaat voor de familie. Van begin tot het eind van de plechtigheid. En daarna.

Mooie herinneringen

Werken aan dierbare herinneringen. Dat is wat Andrea de Groot graag gelijk oppakt als je voor haar dienstverlening kiest.

“Los van het regelen van die dingen die bij een afscheid horen, gaan we samen een uitvaart neerzetten die past bij het leven van de overledene. Wat betekende die persoon? Wat voor mens was het? De mooie dingen naar voren halen in plaats van wat er gebeurde bij het levenseinde. Mooie herinneringen kun je vervolgens in je ‘rugzak’ stoppen om zelf verder te gaan. Want mijn toegevoegde waarde is tevens zaken aanreiken om het leven weer op te pakken. Zodat je kunt beginnen aan het rouwproces na het afscheid.”

Alles kan

Haar motto: ‘alles kan tenzij het niet kan’. “Wil je vader vervoeren in je eigen auto naar zijn laatste rustplaats? Mits de auto groot genoeg is, kan dat. Thuis opbaren? Gaan we regelen. Afscheid nemen in het favoriete restaurant van de overledene? Ik ga overleggen. Vandaag de dag is niets gek bij een afscheid en is veel meer mogelijk dan je denkt”, legt Andrea uit.

Samenwerking

Daarbij werkt ze als zelfstandig werkende uitvaartverzorgster samen met lokale partijen voor bijvoorbeeld de 24-uurskamer. Wie voor Memoriam Uitvaartbegeleiding niets, zit niet vast aan één locatie. Ook financiële zaken omtrent de uitvaart zijn bij Andrea in goede handen.

Kosten uitvaart

“Goed om te weten: u kunt veel zelf doen, bijvoorbeeld zelf de kaarten drukken. Dat scheelt alweer in de kosten. Los van de financiële zaken waar je niet omheen kunt, kun je een uitvaart zo duur maken als je zelf wilt.”

Begraven onnodig duur

begraven duur kosten uitvaartverzorging

Dagblad Zaanstreek van woensdag 11 november 2020.

De prijzen van begraven stijgen hard en dreigen op termijn onbetaalbaar te worden.

Dit komt onder andere door dat in het begrafenistarief kosten zijn opgenomen waar niets tegenover staat.

In Zaanstad wordt nog maar 17% van de overledenen begraven; het overgrote deel van de doden wordt gecremeerd. De kosten voor het onderhoud van alle begraafplaatsen, wordt op dit moment betaald door de begrafenissen in het heden.

Kosten van begraven:

Op het moment dat iemand wordt begraven moeten kosten voor het onderhoud van de begraafplaats worden meebetaald. Meestal is dat een vast bedrag. Dit bedrag is voor onderhoud van de begraafplaats, zoals de algemene toegangspaden en de groenvoorziening op de begraafplaats, en niet (zoals veel mensen wel denken) voor het onderhoud van het graf. De hoogte van dit bedrag verschilt per begraafplaats.

Algemeen graf versus Particulier graf:

Bij een algemeen graf bepaalt de houder van de begraafplaats wie in dat graf begraven wordt. Een algemeen graf wordt meestal uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Meestal worden drie willekeurige overledenen, op volgorde van binnenkomst, in het betreffende algemene graf boven elkaar begraven. De kosten voor deze manier van begraven zijn lager dan bij een particulier graf.

Bij een particulier graf is een uitsluitend recht bepaalt, wat inhoudt dat de rechthebbende bepaalt wie in dat graf begraven wordt. Dit graf kan voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Het grafrecht kan eventueel verlengd worden. Hiervoor krijgt de rechthebbende tijdig bericht.

Monumenten:

Veel begraafplaatsen zijn al oud; de begraafplaats in de Marktstraat in Wormerveer en de begraafplaats in Krommeniedijk zijn zelfs monumenten.  Ze zijn nog wel in gebruik, maar er vinden nog nauwelijks begrafenissen plaats. Die begraafplaatsen moeten wél onderhouden worden; het onderhoud gaat vaak gepaard met hoge kosten.

De kosten van het onderhoud worden in rekening gebracht op de nota’s van de inwoners die een actuele begrafenis betalen. Hierdoor wordt de rekening voor de uitvaarten van heden onevenredig hoog.

De Gemeente Zaanstad overweegt om een aantal begraafplaatsen te sluiten. Dat zullen dan openbare plekken voor bezinning worden.

Natuurbegraafplaatsen:

Een nieuwe ontwikkeling, overgewaaid vanuit Groot-Brittannië, is het concept van begraven in de natuur. In de gemeente Zaanstad is geen natuurbegraafplaats. De dichtstbijzijnde is Geestmerloo, vlak bij Alkmaar.

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waarbij de graven in de natuur liggen, zoals een bos- of heidegebied. Vaak gaan de graven harmonieus op in de natuur, meestal zijn er ook geen grafzerken.  Als grafmonumenten zijn soms alleen stenen, zwerfkeien of een onbewerkte houten plak toegestaan.

Er is ook sprake van langdurige grafrust, voor onbepaalde tijd of eeuwigdurende grafrust. Er hoeft geen grafonderhoud te worden gepleegd en ook geen beslissing te worden genomen over verlening van de grafrechten.

Tot slot:

Het aantal crematies blijft jaarlijks stijgen; het aantal begrafenissen neemt af.

De kosten van het onderhoud van vooral oude en weinig gebruikte begraafplaatsen wordt doorberekend aan de actuele begrafenissen. De Gemeente Zaanstad overweegt om een aantal begraafplaatsen te sluiten en op deze manier de kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen in de hand te houden.

“De ondoorzichtige wereld van de uitvaarten”

De ondoorzichtige wereld van de uitvaarten
Televisie-uitzending van 2 november jl. op NPO1.

In het televisie consumentenprogramma “Radar” van Avrotros blijkt dat er veel onduidelijkheden zijn omtrent de uitvaart en de kosten die daar mee gepaard gaan.

Ook wordt er gesproken over “emotionele misbruik” en zelfs “gijzeling van een lichaam”.

Duidelijk is, ook voor mij als zelfstandige uitvaartondernemer, dat prijzen en voorwaarden per organisatie enorm kunnen verschillen. Daarin zijn “grote” organisaties niet altijd beter en transparanter dan “kleine” organisaties.


Redenen voor het inschakelen van een uitvaartonderneming of een uitvaartbegeleider:

Op het moment dat een naaste overlijdt, dienen en op korte termijn beslissingen worden genomen en soms zelf al meteen acties moeten worden ingezet. Zelf bent u, als naaste, vaak in een emotionele achtbaan terecht gekomen en weet u meestal niet wat en op welke manier zaken geregeld en georganiseerd moeten worden.

Zeker in de huidige periode als een bewoner van een zorgcentrum door Corona is besmet, wil hetzelfde zorgcentrum vaak dat de overledene direct wordt opgehaald. Als de naasten een uitvaartverzorger benaderen, gaat die direct aan het werk om voor de overledene een geschikte plek te vinden.

Deze uitvaartverzorger is vaak de aangewezen persoon om alles, tot en met de uitvaart, te regelen.

Met hem of haar spreekt u alles door, maakt keuzes en uiteindelijke bepalen de keuzes de prijs voor de uitvaart.


Een begroting:

Een begroting is een duidelijk instrument, waarop staat van welke diensten u gebruik maakt en wat daarvan de kosten zijn. Vaak zijn er echter al kosten gemaakt, voordat de begroting bij u op tafel ligt. En deze kosten kunnen niet meer teruggedraaid worden. Denk hierbij aan de kosten voor het ophalen van de overledene, soms worden ook weekend- en nachttoeslagen berekend.

Een aantal zaken waarover u in gesprek gaat:

 • De kist of baarplank; er zijn veel verschillen en ook veel prijsverschillen;
 • Wie doet de laatste verzorging en het kleden van de overledene; of doet u dat zelf;
 • Laat u de kaarten door een drukker maken of maakt u de kaarten zelf;
 • De uitvaartlocatie: thuis of in een aula van een crematorium op begraafplaats;
 • Wilt u dat er koffie, thee of andere drankjes worden geschonken, of juist niets;
 • Wilt u na de uitvaartplechtigheid misschien naar het favoriete restaurant van de overlede:
 • Vervoer op de dag van de uitvaart; in een bus, een rouwwagen, eventueel met volgauto’s, een koets, of….

Al deze zaken bepalen uiteindelijk de hoogte van de nota.

 

Voorgesprek:

Als u een overlijden ziet aankomen, bijvoorbeeld in een laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte, kunt u een voorgesprek aanvragen bij één of meerdere uitvaartbedrijven. U kunt dan doorspreken wat de wensen zijn, en of die wensen haalbaar en betaalbaar zijn. Eventueel kunt u dan op zoek naar andere mogelijkheden. Daarin kan een uitvaartbegeleider u goed over adviseren. Vaak is hij of zij goed op de hoogte van de (plaatselijke of regionale) mogelijkheden.

Er zijn ook mensen die een voorgesprek aanvragen om te onderzoeken of hun verzekering wel alle kosten van de uitvaart dekt. Eventueel kunt u zich dan bijverzekeren.

Er zijn meestal geen kosten verbonden aan het voorgesprek. U merkt of u een “klik” heeft met deze uitvaartbegeleider en of u hem of haar wil inschakelen bij het overlijden van uw dierbare.

 

Codicil:

U kunt uw eigen uitvaartwensen noteren in een codicil. Als u dit codicil voorlegt aan een uitvaartbegeleider, kan deze voor u doorrekenen wat uw wensen (op dit moment) kosten. Ook dan komen uw naasten niet voor onverwacht uitgaven te staan, omdat u zelf heeft nagedacht over uw uitvaart en de daarbij behorende kosten.

Natuurlijk veranderen prijzen in de loop van de tijd, maar uw codicil geeft de naasten houvast met betrekking tot uw wensen.

Tot slot:

Prijzen van uitvaarten kennen grote verschillen. Veel is afhankelijk van de wensen van de overledene of de naasten. Een goede uitvaartbegeleider is mijns inziens transparant in prijzen. Tevens gaat hij of zij samen met u op zoek naar de mogelijkheden die het best passen bij de overledene en u.

Rouwverwerking bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Na het overlijden van een naaste wordt bij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking veel verwacht van de directe omgeving, zoals ouders, broers en zussen en de begeleiders. En dit in een periode die voor alle nabestaanden al zwaar en emotioneel is.

Wat is een licht verstandelijke beperking:

In de praktijk betekent het hebben van een licht verstandelijke beperking (LVB) dat de ontwikkeling van verstandelijke vermogens trager is dan bij andere personen van dezelfde leeftijd. Vaak ook loopt de sociaal-emotionele ontwikkeling trager, mede doordat de algemene ontwikkeling trager is. Vaak is er ook sprake van moeite met het verwerken van informatie; verbanden leggen, instructies begrijpen en abstract denken is lastig. Ook vinden zij het vaak lastig om grip op de wereld te krijgen. Betekenis en bedoeling van wat er gaande is, gaat vaak langs hen heen.

Wat betekent dat in de begeleiding:

Mensen met een LVB maken in het algemeen hetzelfde proces door als mensen zonder verstandelijke beperking. Wel is het zo dat zij impulsiever reageren. Als ze verdrietig zijn laten ze dit duidelijk merken en zullen zij zich niet inhouden omdat het niet zou passen in de situatie. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat volwassen mensen met een verstandelijke handicap geen kinderen zijn en ze niet als zodanig benaderd dienen te worden. Ze hebben namelijk al een stuk leven achter de rug en hebben daardoor al een ander beeld van de wereld dan kinderen.

Doordat de levensverwachting van mensen met een LVB aanzienlijk is toegenomen, overleven ze vaak hun ouders, broers en zussen en andere familieleden. De realiteit houdt voor hen dan ook in dat zij vaker te maken zullen krijgen met een overlijden in hun naaste familie- en kennissenkring.

Hoe groot is de groep mensen met een LVB:

Hoeveel mensen een verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafd zijn, weet niemand. Er zijn schattingen die uitgaan van 1 á 3% van de wereldbevolking. Voor Nederland betekent dit dat er naar schatting tussen de 180.000 en 540.000 mensen zijn met een LVB.  Dit aantal is aan het toenemen, deels als gevolg van betere overlevingskansen in de jeugd en ook door minder sterfte onder oudere volwassenen met een verstandelijke beperking. (Tuffrey-Wijne, 2014)

Handvatten voor het omgaan met mensen met een LVB:

Tips voor naasten die in het traject van overlijden tot en met de uitvaart iemand met een LVB begeleiden:

1. Geeft duidelijke en concrete informatie;

2. Vertel per stap wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten;

3. Laat ze helpen, bij alles!

4. Gevoelens mogen geuit worden (hierbij hoort mogelijk ook extreem gedrag)

5. Geef aandacht en stel gerust;

6. Maak een herinnering van de overledene.

Samenvattend:

De groep mensen die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben is groot en aan het toenemen door de gestegen levensverwachtingen. Mensen met een LVB reageren anders dan mensen zonder verstandelijke beperkingen, maar het zijn geen kinderen en dienen dan ook niet als zodanig te worden behandeld.

Cremeren; wat overblijft is as.

cremeren as uitstrooien uitvaartverzorging

Begraafplaats en Crematorium Westerveld is een van de eerste particuliere begraafplaatsen in Nederland. En het is eerste crematorium van Nederland, gebouwd in 1913. Op 1 april 1914 vond hier de eerste crematie plaats. Vanwege onvolkomenheden in de Begrafeniswet, daterend van 1869 waarin crematie niet werd toegestaan, werd cremeren vanaf dat moment gedoogd.

Vanaf 1955 werd crematie wettelijk geregeld en werd de Begrafeniswet veranderd in Wet op de Lijkbezorging. Het aantal crematies per jaar stijgt vanaf dat moment.

In 1998 is de wet aangepast in verband met verruiming van de mogelijkheden van de asbestemming. Eerder was verstrooiing slechts mogelijk op wettelijk daartoe aangewezen plaatsen, en dat wordt vanaf dit moment losgelaten. Natuurlijk gelden er nog wel andere wetten en regels die in acht moeten worden genomen.

Tevens is het mogelijk om vanaf dat moment de as te splitsen. Dit maakt het mogelijk dat verschillende naasten een deel van de as kunnen bewaren of verstrooien.

De wettelijke bewaartermijn:

De houder van het crematorium is verplicht de as in één of meer asbussen te bewaren, minimaal een maand. Daarna kan de as, naar keuze van de nabestaanden, worden uitgestrooid op het strooiveld bij het crematorium, worden opgehaald of verzonden worden naar het buitenland.

Urnen:

Als u de as van uw dierbare ophaalt van het crematorium is deze meestal verpakt in een kunststof urn of bus. U kunt ook een afspraak maken bij het crematorium om aldaar één mooie urn of meerdere (kleine) urnen te kopen.

Er zijn andere mogelijkheden:

 • Als eerste dient u te beslissen of u alle as in één urn wilt bewaren of dat u de as wilt splitsen;
 • Op internet is een enorme keuze aan urnen, zowel groot als klein. De urnen kunt u bestellen en thuis laten bezorgen;
 • U kunt een of meerder urnen voor u laten maken, volledig naar uw wens. Ook deze adressen kunt u op internet vinden;
 • U kunt zelf één of meerdere urnen maken. Over Nederland verspreid zijn verschillende bedrijven die middels workshops nabestaanden begeleiden in het maken van een urn.

Urnengraf of urnenmuur:

Afhankelijk van de begraafplaatsen en de mogelijkheden die er geboden worden voor een urnengraf of -muur, maakt u de keuze voor de urn.

Op een natuurbegraafplaats dient de urn volledig van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt te zijn.

Op andere begraafplaatsen zijn vaak urnenmuren (columbarium) aanwezig, waar u een nis kunt huren om een urn in te plaatsen. Vaak huurt u deze plek voor een aantal jaren. De maten waaraan de urn moet voldoen, verschilt per begraafplaats.

Er zijn ook begraafplaatsen waar u uw urn in een urnengraf kunt plaatsen. Deze kunt u dan, naar uw eigen inzicht, afdekken met een gedenkplaat of monument. U kunt dan vaak kiezen of u de asbus van het crematorium gebruikt, of dat u een andere urn gebruikt.

Samenvattend:

Cremeren is steeds meer in opkomst. De mogelijkheden voor het persoonlijk maken van de urn is groot. U kunt er ook voor kiezen om de urn zelf te maken.

Te kist en te keur; een diversiteit aan (doods)kisten.

speciale-doodskisten-kleur

In de wet op de lijkbezorging staat dat de overledene bedekt moet zijn tijdens het vervoer en tijdens de begrafenis of de crematie. Deze “omhulling” dient bovendien gemaakt te zijn van materiaal dat vergaat en brandbaar is.

Er is een groot aanbod in kisten, manden, opbaarplanken en zelfs kartonnen dozen.

Kisten:

Er zijn veel soorten kisten, van spaanplaat en diverse houtsoorten, tot gelakt in een RAL-kleur en beplakt met eigen foto. De verschillende kisten zij leverbaar met verschillende handvatten en ook zonder handvatten. Er is veel mogelijk om de kist zo persoonlijk mogelijk te maken.

Tevens zijn er ook “zachte” kisten te koop, deze zijn aan de buitenkant voorzien van een zachte gewatteerde tussenlaag, met een katoenen en linnen bekleding overtrokken.

Ook is het mogelijk om zelf een kist te maken. Via internet zijn er eventueel (bouw)pakketten voor een kist te bestellen.

Manden: 

Van diverse materialen worden ook uitvaartmanden gevlochten. Denk hierbij aan bamboe, aan wilgentwijg en aan Pandanus (wilde ananas). Deze manden worden handmatig gemaakt.

Opbaarplanken:

Een opbaarplank, beter bekend als draagbaar, is ontworpen als vervanging van een kist bij een uitvaart. Op een opbaarplank kan de overledene tijdens een opbaring of afscheid worden neergelegd, gewikkeld in een lijkwade.

Een lijkwade is een rechthoekige doek van ongeveer 2 x 3 meter. Vaak zijn deze doeken gemaakt van katoen, linnen, zijde of wol. U kunt ook uw eigen sprei of deken gebruiken, als deze van afbreekbaar materiaal is gemaakt.

Kartonnen dozen:

De meeste eenvoudige (en daardoor ook de goedkoopste) uitvaartkist is gemaakt van golfkarton. Dit is een bijzondere en vaak ook bewuste keuze.

Wie bepaalt de keuze?

Natuurlijk bepalen de naasten de keuze, naar de wens en de gedachte van de overledene. Er zijn wel een aantal punten om rekening mee te houden.

Begraven op een natuurbegraafplaats kan alleen als de grafkisten gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Dus alle massief houten, ongelakte uitvaartkisten en -manden zijn geschikt voor een natuurbegraafplaats. Ook de in de (golf)kartonnen kist kan men op een natuurbegraafplaats worden begraven. Alle niet-natuurlijke materialen (bijvoorbeeld roestvrijstallen handvatten) moeten voor de uiteindelijke teraardebestelling worden verwijderd.

Niet alle kisten zijn leverbaar in extra lange of extra brede variant. Ditzelfde geldt ook voor de manden.

Hoewel de kartonnen grafkist is goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van Crematoria en de Yarden Crematoria, zijn er crematoria die geen overledenen willen cremeren in deze kist.

Tenslotte:

Er is heel veel mogelijk, er zijn kisten in soorten en maten. Zoals hierboven beschreven kunt u ook zelf uw kist maken; let u daarbij wel op de juiste maten.

Uw uitvaartbegeleider kan u ondersteunen in uw zoektocht naar de, voor u, meest geschikte kist, mand of opbaarplank. En is op de hoogte van de mogelijkheden van begraven of cremeren in uw omgeving.