Wat is een codicil?

wat is een codicil

Een codicil is een document waarin u een beperkt aantal zaken voor ná het overlijden zelf kunt regelen, zonder tussenkomst van een notaris. U kunt het codicil ook makkelijk wijzigen door een nieuw codicil te schrijven en het oude te vernietigen. Dit is het grote verschil met een testament; deze laatste dient altijd door een notaris worden gemaakt.

Het codicil moet aan drie eisen voldoen:

  • Het document moet volledig eigenhandig geschreven zijn. Het is niet geldig als het is getypt of door iemand anders is geschreven.
  • Het moet zijn voorzien van de datum waarop het document is geschreven.
  • Het moet door uzelf zijn ondertekend.

Wat kunt u in het codicil vastleggen:

In het codicil kunt u omschrijven welke sieraden, kleding of inboedelzaken u na uw dood aan wie wilt geven. Deze zaken moeten duidelijk omschreven worden. Het is niet voldoende om aan te geven “alle sierraden”, een duidelijke omschrijving van het object is belangrijk, dus “de gouden ring met rode steen”.

Ook kunt u in het codicil uw wensen vastleggen omtrent uw begrafenis of crematie.

Wat kan níét worden vastgelegd in het codicil:

Met een codicil kunt u geen huis, geld of effecten aan iemand toebedelen. Dit kunt u alleen middels een testament regelen. Ook het aanwijzen van een executeur-testamentair kunt u alleen in een testament regelen.

Waar bewaart u uw codicil:

U kunt uw codicil bewaren waar u maar wilt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het na uw overlijden wordt gevonden. Bewaar het daarom bij uw belangrijke papieren of u kunt het laten opbergen op het notariskantoor bij uw laatste testament. Ook is het verstandig om een naaste op de hoogte te brengen van het bestaan van uw codicil.

Als het codicil te laat wordt gevonden of het raakt kwijt, dan is men misschien niet op de hoogte van uw wensen. Ook kan iemand die het codicil vindt het vernietigen en op deze manier uw wensen omzeilen. Als er geen codicil voorhanden is, bepaalt de wet hoe de nalatenschap wordt verdeeld.

Maar een codicil kan heel nuttig zijn om inboedel, kleding en sieraden te verdelen en om de wensen voor crematie of begrafenis duidelijk kenbaar te maken. Als u deze wensen ooit weer wilt wijzigen, schrijft u gewoon een nieuw codicil en vernietigt het oude. En dat is weer handig, dan hoeft u niet meteen uw hele testament te veranderen.

De symboliek van bloemen bij een uitvaart

memoriam uitvaartbegeleiding zaanstreek

Soms vertellen bloemen wat je zelf niet goed onder woorden kunt brengen. Zeker rondom een moment van overlijden, opbaren en de uitvaart. Welke bloemen kies je, wat zijn de regels.

Er zijn geen strenge regels voor bloemen:

Het gaat bij het geven van bloemen vooral om het gevoel dat je daarbij hebt. Misschien geven ze betekenis aan een herinnering die je hebt, is het wellicht de lievelingskleur of is het juist de lievelingsbloem van de overledene.

De symbolische betekenis van bloemen is aan veranderingen onderhevig. Toch willen we met bloemen ons gevoel duiden. Eigenlijk zeg je dat de bloemen een boodschap overbrengen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste boodschap wordt overgebracht? Welke bloem geef je en welke kleur bloem kies je?

De kleur van bloemen en hun betekenis:

Witte bloemen staan voor puur-, rein-, fris-, zuiver-, helderheid en eenvoud. En tevens voor stilte, licht, kalmte, onschuld, natuurlijke liefde, volmaaktheid en vroomheid.

Gele bloemen symboliseren energie, activiteit, groei en kracht. Het past bij een persoon die straalt van vreugde en vrolijkheid. Geel staat ook voor warmte, zon, lente of een nieuw begin.

Oranje bloemen staan voor vrolijkheid, warmte en gezelligheid en optimisme, plezier, kracht, vitaliteit en energie. En tevens voor aandacht, beweging, sportiviteit en feestelijkheid.

Rode bloemen passen bij een actieve, daadkrachtige persoon die van decadentie, stijl en luxe houdt. Deze bloemen horen bij een hartstochtelijke, levenskrachtige en liefdevolle persoonlijkheid.

Een dame die voor roze bloemen kiest, is romantisch, teder, zacht en teer. De kleur past ook bij blijdschap, geboorte en onschuld.

Paarse bloemen stralen waardigheid, voorbereiding en ernst en rouw uit.

De kleur purper staat voor macht, waardigheid en een hogere macht.

Blauw is de Maria-kleur en staat voor onschuld, ruimte en eeuwigheid.

Groen is de verbinding tussen alle kleuren. Het staat voor jong leven en vruchtbaarheid en voor vrede, welvaart en hoop.

Een rouwlint of juist niet:

Vaak worden aan rouwboeketten of rouwstukken linten gemaakt, meestal twee. Het ene lint wordt gebruikt voor de afscheidsboodschap aan de overledene en op het andere lint komen de namen te staan van wie het bloemstuk afkomstig is. Vaak worden deze linten gedrukt door de bloemenleverancier.

Steeds meer zien we echter dat er handgeschreven linten of kaarten aan de rouwstukken worden toegevoegd. Maar ook een geschreven tekst op hout, handgeschept papier of op een schelp of een ander voorwerp die bij de overledene hoort, behoort tot de mogelijkheden. Dit maakt het bloemstuk nog persoonlijker.

Overlijden dierbare zorgt vaak voor problemen op werk

memoriam uitvaartbegeleider zaandam

De rouwende werknemers ervaren de huidige regelingen voor rouwverlof vaak als onvoldoende. De CNV pleit voor een flexibel opneembaar rouwverlof van twee weken, waarbij geen vakantiedagen hoeven te worden ingeleverd.

Uit het onderzoek van Maurice de Hond onder een groep van 1100 werknemers blijkt dat één op de tien werkende die een dierbare heeft verloren, een burn-out krijgt door de combinatie van werk en rouw. Ruim 20 procent krijt te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Tevens kan een kwart langere tijd niet goed functioneren.

Miljoenen mensen krijgen met overlijden van een naaste te maken. En dit heeft een grote invloed op de werkvloer. Er is nog te weinig voor hen geregeld. Werkgevers wordt gevraagd hun rouwende collega’s te ondersteunen om langdurig uitval te voorkomen. Werknemers die zich gesteund voelen, melden zich minder ziek.

Op dit moment geeft een op de vijf werknemers aan weinig tot geen steun te ontvangen van de werkgever. Bijvoorbeeld doordat een werkgever langere tijd niets van zich liet horen.  Een veel gehoorde klacht is ook dat er gevraagd wordt “wanneer kom je terug” in plaats van “hoe gaat het met je”.

Op rouw zit geen aan- en uitknop. De werknemer neemt dit verlies mee naar zijn werk. Hij draagt dit als het ware de hele dag in zijn rugzak mee. Het is belangrijk dat er een veilige werkvloer is, waar begrip en kennis over rouw aanwezig is.

Een oplossing zou kunnen zijn dat er aandacht zou moeten zijn voor rouw en een flexibel opneembaar rouwverlof. Ook de lengte van het verlof zou beter kunnen, afhankelijk van de relatie met de overledene.

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Natuurbegraven, de naam zegt het al, dat het graf opgaat in de natuur. Het graf wordt niet na een aantal jaren geruimd, maar er is sprake van eeuwigdurende grafrust. Steeds meer mensen kiezen voor deze manier van begraven, omdat respect voor natuur en milieu samengaat met respect voor de overledene. Tevens zien mensen dit als een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

De redenen waarom mensen kiezen voor natuurbegraven:

Mensen zien natuurbegraven als een mooie en duurzame manier van begraven. De natuur ontfermt zich over de graven en zodat na verloop van tijd de graven één worden met de natuur. De opbrengsten van begraafplaats Geestmerloo komen ten goede aan natuur en bosbeheer. Hierdoor wordt de toekomst van het bos veiliggesteld.

Omdat er sprake is van eeuwigdurende grafrust, reserveert u dus een plek voor onbepaalde tijd. Uw naasten behouden een bijzondere plek om naar terug te keren. Dit past in de gedachte om de natuur zo min mogelijk te verstoren. U kunt van tevoren al een graf reserveren, zodat uw naasten dit op een moeilijk moment in de toekomst dit niet meer hoeven te doen.

Voor het uitvoeren de (uitvaart)plechtigheid heeft u veel vrijheid, mits het respect van de overledene en de natuur voorop staan. Op een goede manier afscheid nemen is belangrijk voor het begin van het rouwproces. Dat kan op veel manieren, ook op de manier die bij u en de overledene past. Dit kan zowel op de begraafplaats alsook op een andere locatie.

Het graf hoeft niet onderhouden te worden. Het is juist de bedoeling dat de natuur haar eigen gang gaat. Bovendien creëert de natuur zo een bijzondere gedenkplek in een mooie en natuurlijke omgeving. Veel mensen vinden ook troost in de natuur.

De kosten voor een plek op de natuurbegraafplaats is vaak lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt omdat er geen onderhoudskosten zijn voor de begraafplaats, maar ook omdat er geen grafmonument mogen worden geplaatst. Bij Geestmerloo wordt als grafmarkering een boomschijf neergelegd. 

Een laatste rustplaats kiezen:

Een wandeling over de begraafplaats is de beste manier om voor uzelf of u naaste een plek te kiezen. U bepaalt welke plek voor u goed voelt. U kunt de plek altijd terugvinden; de gegevens worden nauwkeurig opgemeten en u krijgt de exacte gegevens mee. 

Op Geestmerloo is het mogelijk om twee plekken naast elkaar te reserveren. De reden kan zijn dat u als partners naast elkaar wil komen te liggen. Ook is het mogelijk om een familiegraf voor vier of meer personen te reserveren. Herbegraven op Geestmerloo behoort ook tot de mogelijkheden.

Kleding en kisten of baarplank met lijkwade:

De kist, de urn of de baarplank en de lijkwade waarvoor wordt gekozen moet volledig van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt zijn, zoals van hout, karton, bamboe of linnen. Ook de kleding dient uit natuurlijk materiaal te bestaan.

Uw uitvaartbegeleider kan u alle benodigde informatie verstrekken over mogelijkheden, materialen en werkwijzen die passen bij begraven op een natuurbegraafplaats.

www.natuurbegraafplaats-geestmerloo.nl.

Covid-19 maatregelen

memoriam-uitvaartbegeleiding-corona-covid-19-1

Voor het verzorgen van uitvaarten hanteren wij de richtlijnen van het RIVM, GGD, BCNU-branchevereniging en landelijke vereniging van crematoria en begraafplaatsen (LVC en LOB). Wij zijn verplicht deze richtlijnen tot volgen.

Samen met u onderzoeken wij wat er wél mogelijk is en wat goed bij u en de overledene past. In de diverse dagbladen kunt u al voorbeelden vinden om toch zo veel mogelijk mensen bij het laatste afscheid te kunnen laten zijn. Zoals op een sportveld waar de aanwezigen goed afstand van elkaar kunnen houden. Of buiten, bij het vormen van een erehaag, wederom op gepaste afstand. Maar u kunt ook denken aan een grote kerk of zelfs een theater biedt mogelijkheden.

Thuis opbaren is gelukkig nog steeds mogelijk. Na het overlijden is namelijk zo goed als niet meer besmettelijk. We kunnen samen onderzoeken op welke manier afscheid kan worden genomen, gewoon bij u thuis. Daarvoor moeten we kijken naar de mogelijkheden bij u rondom de woning of een andere geschikte locatie en slimme oplossingen bedenken voor het bezoek of de uitvaartplechtigheid. Zeker in de mooie zomermaanden zijn er veel oplossingen in de buitenlucht te bedenken.

Ook het maken van foto’s of een film, het verzorgen van een livestream verbinding, kan ervoor zorgen dat belangstellenden betrokken worden bij dit afscheid. Bij een eventuele herdenkingsdienst kunnen deze beelden weer gebruikt worden.

Samen met u onderzoeken wij wat er wél mogelijk is en wat goed bij u en de overledene past. En samen zorgen wij ervoor dat u op een mooie, eervolle en persoonlijk wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare.